hmenu

Танцов състав "Веселие"

тьнцов състав_01
танцов състав_02
танцов състав_03

Танцов състав „Веселие” е създаден през април 2016 година от млади, весели и амбициозни жени и деца, които чрез своето настроение и усмивки предават на хората пъстротата на фолклора, както и красотата на танца и танцовото изкуство като цяло.

Танцовият състав участва в много фестивали и местни фолклорни празници, някои от които имат и състезателен характер.