hmenu

Членове на Народно читалище „Виолета Рангелова -1929” с. Трайково

Цецка Младенова Иванова
Вилияна Иванова Найденова
Анна Владимирова Ценкова
Теодора Василева Младенова
Нина Василева Стоянова
Ваня Красимирова Славчева
Евгеница Николова Гаврилова
Спаска Иванова
Цветан Златев Ценков
Горяна Миронова Ценкова
Тихомир Цветанов Замфиров
Калин Цветанов Петков
Илиян Стевчов Петров
Никифор Иванов Никифоров
Румен Крумов Радевски
Детелина Кирилова Радевска
Елка Христова Петрова
Богдан Филипов Ефремов
Гина Иванова Ефремова
Димитър Йорданов Михайлов
Лиляна Михайлова
Бисер Емилов Иванов
Йорданка Борисова
Цветана Бонова
Тодор Бонов
Илия Цветанов Върбанов
Валентина Йорданова Цветанова
Румен Любомиров Цветанов
Десислав Цветанов Русинов
Валентина Славова Симеонова
Георги Борисов Симеонов
Ана Лозанова
Герасим Димитров Бонов
Димитър Герасимов Бонов
Димитър Петков
Светла Благоева
Веселина Тодорова Рангелова
Любен Методиев Ефремов
Дафяна Каменова Тодорова
Ели Тодорова
Маринка Тодорова
Олга Владимирова Тодорова
Пламен Цветанов Петков
Тинка Цонова Първанова
Керана Красимирова
Богдана Борисова
Янкул Иванов Младенов
Албена Иванова Славчева
Ивайло Митов Николов
Димитър Миланов
Злати Ценков Ефремов
Петра Йосифова
Камелия Цветанова
Замфирка Милчова