hmenu

Читалищен състав


Управителен съвет


Проверителна комисия


Валентина Йорданова Цветанова – председател
Вилияна Иванова Найденова – председател
Тихомир Цветанов Замфиров – зам. председател
Детелина Кирилова Радевска – член
Цецка Младенова Иванова – секретар
Дафиана Каменова Трифонова - член
Валентина Славова Симеонова – член

Теодора Василева Младенова – член